Please enable JS

BLOG SAYFASI

Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

Dijital Değerlendirme Merkezi Günümüz Koşullarında Neden Geleneksel Değerlendirme Merkezlerine Göre Daha İyi Bir Alternatif ?

2 Mayıs 2021 Pazar/HR METRICS
MetricSelect Dijital değerlendirme Merkezi; günümüzün değişen ve dönüşen dünyasında geleneksel değerlendirme merkezi uygulamlarının yavaş ya da verimsiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuştur.

Dijital değerlendirme Merkezi; online ortamda sınırsız sayıda katılımcının, seyahat ve birbirleri ile koordine olma zorluğu olmadan en iyi performansı sergilemelerini sağlar.

Dijital değerlendirme Merkezi; değerlendirme süreçlerini ve değerlendirmenin sonuçlarını aksatmadan aynı anda farklı lokasyonlarda değerlendirme yapmanıza imkan verir.

Zaman

Geleneksel bir değerlendirme merkezinde değerlendirmenin planlanması, uygulanması, değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi, geri bildirimin sağlaması ve nihai kararın verilmesine kadar geçen süre, başlık sayısının çokluğu da göz önüne alındığında inanılmaz derecede uzun olabilir. Geleneksel değerlendirme Merkezinde bu süreçler, zaman kısıtlarına rağmen kapsamlı bir planlama yapma zorunluluğu nedeniyle haftalar hatta aylar sürebilir. Dijital değerlendirme Merkezi, bugünün teknolojisinden yararlanarak bu süreci hızlandırır. Adaylar, lokasyonları ne olursa olsun Dijital değerlendirme Merkezinde bulunabilirler. Bunun için ihtiyaç duyulan tek şey bir internet bağlantısıdır. Böylelikle değerlendirme hızlıca yapılırken sonuçlar ilgililere aynı hızda duyurulur.

Maliyet

Geleneksel bir değerlendirme merkezinin maliyetleri yüksek olabilir. Bu nedenle daha az sayıda aday sürece dahil edilerek ölçek küçültülür ve süreç daha az adayla ilerler. Fiziksel olarak merkezin kiralanması, adaylar için seyahat, yemek ve konaklama gibi diğer lojistik gereksinimleri yönetmek geleneksel bir değerlendirme merkezi için genel giderleri önemli ölçüde artırır. Bununla birlikte; Dijital değerlendirme Merkezi, daha düşük maliyetlerle aynı düzeyde katılım sağlanan dijital bir ortam yaratabilir.

Aday ve Değerlendiricileriniz İçin İyi Bir Deneyim…

Bir Dijital değerlendirme merkezi, dünyanın her yerinden katılımı mümkün kılarken adayların değerlendirmeye kendilerine uygun bir zamanda katılımlarını sağlayarak çalışma saatlerinin boşa harcanmamasını sağlar. Geleneksel bir değerlendirmede ise tüm katılımcılar belirli bir lokasyona seyahat eder. Bu durum sadece maliyet artışlarına sebep olmakla kalmaz aynı zamanda verimli çalışma saatlerinin kaybına da neden olur.

Dijital bir değerlendirme merkezi, farklı lokasyonlara dağılmış ekipler için ve birden fazla departman/pozisyonda bulunan, kıdemli veya seyahat etmek istemeyen çalışanlar için mükemmel bir uygulamadır. Ayrıca Dijital değerlendirme merkezi; seyahat nedeniyle değerlendirme sırasında katılımcının performansını etkileyen stres riskini de azaltır.

Önyargı

Fiziksel değerlendirme Merkezi, değerlendirmeyi yapan kişilerin önyargılarına açıktır. Buna karşın MetricSelect Dijital Merkezi, entegre yapay zeka uygulaması ile değerlendiricilerinizin puanlarını tek bir merkezde toplayarak objektif sonuçlar için veri sağlar.

MetricSelect Dijital Değerlendirme merkezi, standartları önceden belirlenmiş bir değerlendirme sağlayarak minimum önyargı ile faaliyet gösterir. Bu durum hem değerlendirmeyi yapan çalışanın performansına pozitif katkıda bulunur hem de daha sağlıklı/başarılı sonuçları beraberinde getirir. Dijital değerlendirme merkezi, katılımcıların dikkatini dağıtan dış faktörlere karşı kendilerini güvende hissettikleri ve değerlendirme sürecini stressiz bir şekilde sürdürebildikleri rahatlatıcı, tutarlı ve objektif bir ortam sağlar.

Özelleştirilmiş Çözümler

Geleneksel değerlendirme merkezinin alameti farikası tüm adaylara uygulanan topyekûn bir yaklaşıma sahip olmaktır. Bu durum çekingen ya da içine kapanık çalışanlar açısından bir dezavantaj oluşturabilir. Geleneksel değerlendirme Merkezi, adayların tümüne uygulanan tek bir yaklaşıma sahipken dijital değerlendirme Merkezi tüm çalışanlar için eşit bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde özelleştirilebilir. Böylece çalışan memnuniyeti artırılabilir.

Veri ve Enformasyon

Dijital bir değerlendirme merkezini tercih etmenin bir başka iyi yanı da tüm faaliyetin dijital ortamda gerçekleşmesidir. Bu durum, geleneksel değerlendirme Merkezinde değerlendirmeyi yapan kişinin kullandığı ve nihai sonuç için başvurduğu evrakın ortadan kaldırılabileceği anlamına gelir. Dijital değerlendirme Merkezi; kolay muhakeme ve doğru sonuçlar için standartlaşmış değerlendirme yöntemleri kullanır. Dijital değerlendirme Merkezinin minimum fiziksel güçile üretebildiği anlık sonuçlar bu işi daha da çekici hale getirir.

Dijital değerlendirme Merkezi, şirketlerin daha kısa sürede daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olurken sürecin yürütülme, katılım ve değerlendirme aşamalarında yer alan herkes için bir kazan-kazan durumu oluşmasını sağlar. Teknolojinin tüm nimetlerinin kullanıldığı Dijital değerlendirme Merkezi; şirketlere tüm çalışanlarıyla birlikte büyüme için gereken fırsatı da tanır.


İLGİLİ BLOGLAR