Please enable JS

DISCOVERY KİŞİLİK ANALİZİ

DİJİTAL DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

DISC TEORİSİNİN TARİHÇESİ

M.Ö.444

Empodokles

İnsan karakter özelliklerinin dört farklı şekilde ele alınabileceğini dile getirmiş ve bu özellikleri dört temel element ile "ateş", "toprak", "hava", "su" olarak bağdaştırmıştır.
M.Ö.400

Hipokrat

Empodokles'ten kısa bir süre sonra Hipokrat ise karakter özelliklerinin insan vücudunda bulunan sıvılardan etkilendiğini öne sürerek yine dört farklı karakter yapısından "Choleric", "Sanguine", "Phlegmatic", "Melancholy" olarak söz etmiştir.
M.S.1921

CARL GUSTAV JUNG

Analitik Psikolojinin kurucusu, aynı zamanda derinlik psikolojisinin, Sigmund Freud ve Alfred Adler ile birlikte üç büyük kurucusundan biri olan Carl Gustav Jung ise kişilik özelliklerine beyinsel bir açıdan yaklaşarak kişilik özelliklerini Thinking(Mantıksal), Feeling(Duygusal), Sensation(Duyusal) ve Intuition(Sezgisel) olarak özetlemiştir.
M.S.1928

W.M. MARSTON

Amerikalı Psikolog W.M. Marston, yazdığı "Emotions Of Normal People" isimli kitabında bu dört karakter tipine ilk kez D, I, S, C isimlerini kullanarak yer vermiştir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

DISCOVERY Kişilik Analizi'nin temeli,

Prof. William Moulton Marston'ın 1928 yılında geliştirdiği DISC teorisine dayanmaktadır. Marston, "Emotions Of Normal People" (Normal İnsanların Duyguları) isimli kitabında dört kişilik profilinden Dominant, İz Bırakan, Sadık, Ciddi olarak ilk kez söz etmiş ancak kişilerde bu profillerin ölçümüne dair herhangi bir ölçek yayınlamamıştır.

DISC teorisi için 1948 yılından itibaren, çeşitli ölçüm araçları geliştirilmiş ve dünyanın pek çok ülkesinde, en etkili kişiyi tanıma araçlarından biri olarak işe alım, değerlendirme ve terfi süreçlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

İŞE ALIM
DISCOVERY Kişilik Analizini; adaylarınız için kısa listeler oluşturmada, mülakat öncesi ve mülakat esnasında değerlendirmelerde güvenle kullanabilirsiniz.
Hızlı, kolay ve önyargısız değerlendirmeler yapabilir, yanlış işe alımların doğurduğu büyük maliyetlerden kurtularak firmanızın karlılığını arttırabilir, ilgili pozisyonunuz ile uyumlu, doğru karakter yapısına sahip adayın tespit edilmesinde kullanabilirsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

YÖNETİM STRATEJİLERİ
DISCOVERY Kişilik Analizi; ekip içinde yaşanabilecek problemlerin, davranışsal sebeplerini hızlı bir şekilde fark ederek etkili bir şekilde çözümlemeniz için alan yaratır.
Performans yönetiminde, takım olma bilincinin oluşturulmasında, çatışma yönetimi ve davranışsal sorunların tespitinde kullanılabilir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

İLETİŞİMİ KUVVETLENDİRME
DISCOVERY Kişilik Analizi ile hem kendinizin hem de ekibinizin iletişim önceliklerini analiz edebilirsiniz.
Satış ve pazarlama süreçlerinin etkili yönetiminde, uyum içinde çalışan doğru ekiplerin kurulmasında, ekibinizin motivasyon kaynaklarının etkili şekilde saptanmasında kullanılabilir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

KÜLTÜREL ENTEGRASYON
DISCOVERY Kişilik Analizi ile ekibinize yeni kazandırdığınız yeni ekip üyenizi, kurumunuzun ya da ilgili departmanınızın kültürü, hatta çalışma stiline kolayca adapte edebilirsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
36
SORU
12
DAKİKA
71
FARKLI YETKİNLİK

DISCOVERY KİŞİLİK ANALİZİ RAPORU

TEMEL DAVRANIŞ YETKİNLİKLERİ

GENEL EĞİLİMLER

Adaylarınızın temel kişilik özelliklerini ve en çok merak ettiğiniz davranış tercihlerini analiz etmenizi sağlar.

ÇALIŞMA STİLİ

ÇALIŞMA TERCİHİ

Adaylarınızın tercih ettiği çalışma yöntemleri, disiplin algısı, başarma isteği, inisiyatif kullanma yetkinliği gibi temel verileri elde etmenizi sağlar.

YÖNETİM YETKİNLİKLERİ

LİDERLİK STİLİ

Adaylarınızın, ekip yönetiminde tercih ettiği yöntemleri olduğu kadar otorite kurma, empati, stratejik düşünme gibi yönetsel yetkinlikleri ayrıntılı şekilde analiz etmenizi sağlar.

İLETİŞİM YETKİNLİK & TERCİHLERİ

SOSYAL YETKİNLİKLER

Adaylarınızın, çevresindeki kişiler ile sosyal uyumu ve tercih ettiği sosyal etkileşim türlerini analiz etmenizi sağlar.

MOTİVATÖRLER

PERFORMANS TETİKLEYİCİLER

Adaylarınızın, orta ve uzun vadede verimli çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu motivasyon kaynaklarını ayrıntılı olarak incelemenize olanak sağlar.

DUYGU KONTROLÜ

DUYGULARIN DIŞA VURUMU

Adaylarınızın olumlu düşünme, strese dayanıklılık, hırs, empati ve tolerans gibi temel duygu dinamiklerini incelemeniz için geliştirilmiştir.

BİREYSEL GELİŞİM İHTİYACI RAPORU

KİŞİSEL GELİŞİM REHBERİ

Elde edilen kişilik verileri sonucunda, aday ya da çalışanlarınızın alması gerekli eğitim ya da katılabileceği gelişim programı önerilerini sunar.

KARŞILAŞTIRMALI GÖREV ANALİZİ RAPORU

GÖREVE UYUMLULUK

Adaylarınızın iletişim ve davranış yetkinliklerini, değerlendirme yapılan pozisyon ile karşılaştırarak göreve uygun olup olmadığını yüzdesel olarak saptamanızı sağlar.