Please enable JS

IQ DIMENSIONS

Bilişsel Yeterlilik Analizi

IQ DIMENSIONS NEDİR?

IQ DIMENSIONS; aday ve çalışanlarınızın konsantrasyon, sözel muhakeme, sayısal muhakeme, soyut muhakeme, uzamsal zeka, kritik düşünme, sezgisel zeka gibi farklı yetenek ve eğilimleri ölçen sorularla problem çözme ve mantıklı düşünme yeteneğini inceler. IQ DIMENSIONS sayesinde aday veya çalışanlarınızın bilişsel yönden güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir rapor ile analiz edebilirsiniz.
IQ DIMENSIONS
Günümüzde; I/O (Endüstriyel–Örgütsel) psikologlar; bilişsel yetkinliğin, iş performansının güçlü bir göstergesi olduğuna dair bir fikir birliği içerisindeler. Tıpkı kişilik özelliklerini ölçümleyen araçlar gibi, bilişsel yetenek testleri de oldukça yaygın bir insan kaynakları uygulamasıdır.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NEDEN IQ DIMENSIONS?
IQ Dimensions Bilişsel Yetkinlik Analizi’nde yüksek puan alan adayların, oryantasyon süreçlerini daha hızlı tamamlaması, hızla değişen dünyanın koşullarına daha hızlı adapte olmaları daha olasıdır. Bilişsel yetenek, öğrenme & problem çözme alanlarındaki potansiyeli öngördüğü için adaylarınızın muhtemel iş performansı ve pozisyona uygunluğu adına önemli bir veri sağlamaktadır.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NEDEN IQ DIMENSIONS?
Kişilerin geçmiş tecrübelerinden, iş bilgisi edinmeleri bilişsel yetenek ile doğru orantılıdır. Adaylarınızın iş bilgisine hakimiyeti ise performansı doğrudan etkiler. IQ Dimensions, içerisinde bulunan "akıl yürütme ölçeği", kişilerin problem çözme yetkinlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu yöntem ile problem çözme yetkinliği gelişkin, yüksek biliş düzeyine sahip, kritik durumlarda etkili karar verme konusunda başarılı adayları tespit edebilirsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

KONSANTRASYON

İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkatle bir işe yoğunlaşabilme yeteneğini kapsar.

UZAMSAL MUHAKEME

Uzayda nesneleri ve şekilleri zihinde canlandırabilme ve bulundukları alanda konumlandırabilme yeteneği ile ilgilidir.

SOYUT MUHAKEME

Kavramsal akıl yürütme olarak da bilinen soyut muhakeme testleri doğası gereği sözel içerik barındırmaz, şekil ve imgeleri içeren sorulardan oluşur.

KRİTİK DÜŞÜNME

Problem çözme, sorgulama ve araştırma yapma gibi eylemleri kapsayan genel bir süreci barındırır.

SÖZEL MUHAKEME

Kişilerin sözel ya da yazılı olarak bilgiyi nasıl işlediği ve karşı tarafa aktarım yeteneğini kapsar.

KELİME İLİŞKİSİ KURMA

Kişilerin kullandıkları dil, kelime anlamları, kelimeler arası ilişki kurma becerisi, nesneleri kategorize etme, duyduğu ya da okuduğu kelimelerle ilgili mantıklı ilişkiler kurabilme yeteneklerini ifade etmektedir.

SAYISAL TAHMİN

Sayısal tahmin boyutu, verilen sayısal soruların yanıtları hakkında hızlı tahminlerde bulunma, sayılar arasındaki ilişkileri görebilme ve bunları olabildiğince çabuk ve doğruya yakın olarak cevaplama yeteneğini kapsar.

SAYISAL HESAPLAMA

Sayısal hesaplama boyutu, matematiğin toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel ilkelerini kullanma yeteneğini ölçer.

SAYISAL MUHAKEME

Sayısal muhakeme boyutu, sayıları mantıklı ve rasyonel bir şekilde kullanma yeteneğini ölçer.