Please enable JS

MORAL SPECTRUM

İş Etiği Envanteri

MORAL SPECTRUM NEDİR?

İşe alım, çalışan gelişimi gibi emek yoğun süreçlerinize destek olmak amacıyla oluşturulan Moral Spectrum İş Etiği Envanteri, mevcut çalışanlarınızın ve en kuvvetli adaylarınızın sahip olduğu iş etiğini ölçme ve değerlendirme üzerine odaklanmaktadır.
NEDEN MORAL SPECTRUM?
Çalışanlarınızın normlara uygun davranışlarının, kurumunuzun sektördeki imajını ve değerini belirlediği günümüz dünyasında, doğru işe doğru insan ile birlikte şimdi ve gelecekte oluşabilecek riskleri Moral Spectrum ile görebilmek ve önleyebilmek mümkündür.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NEDEN MORAL SPECTRUM?
Standart kişilik ve dürüstlük testlerinden farklı olarak çalışanların sergiledikleri davranışlara ilişkin inançlarını, davranışın derecesini, rasyonalizasyonunu ve algısını öğrenerek çalışanlarınızı daha iyi tanıyabilirsiniz. Bu sayede olası risklerin önüne geçerek verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
80
SORU
25
DAKİKA
6
FARKLI BOYUT

KÖTÜYE KULLANMA (MOBBING) DAVRANIŞLARI

Kötüye kullanma davranışları boyutu; çalışanın, iş arkadaşlarına zarar vermeye yönelik davranışlarını ele alır.

HIRSIZLIK DAVRANIŞLARI

Hırsızlık davranışları boyutu; çalışanın, şirkete ait olan mal ve mülklere, ekip arkadaşlarına yönelik çalma, zimmete geçirme, rüşvet alma ya da verme, izinsiz eşya kullanma gibi davranışları ele alır.

GERİ ÇEKİLME (İŞ YAVAŞLATMA) DAVRANIŞLARI

Geri çekilme davranışları boyutu; çalışanın, işi ve bağlı olduğu şirketi ile bağının kesilmesi sonucu gösterdiği davranışları ele alır.

SABOTAJ DAVRANIŞLARI

Sabotaj davranışları boyutu; çalışanın, bağlı olduğu şirkete ya da çalışma arkadaşlarına karşı gösterdiği sabotaj davranışlarını ele alır.

DÜRÜSTLÜK DAVRANIŞLARI

Dürüstlük davranışları boyutu; çalışanın, bağlı olduğu şirkete ya da çalışma arkadaşlarına karşı gösterdiği dürüstlük davranışlarını ele alır.

AŞIRI HIRS DAVRANIŞLARI

Hırs göstergesi; çalışanın, kendi başarısı için ortaya koyduğu sonu gelmez istek ve arzularını barındıran, karşısındakinin duygu durumunu hiçe sayar nitelikte davranışları kapsar.