Please enable JS

MORAL SPECTRUM

Mənəvi Dəyərlər İnventarizasiyası

MORAL SPECTRUM NƏDİR?

İşə qəbul və işçilərin inkişafı kimi zəhmət tələb edən proseslərinizi dəstəkləmək üçün yaradılan MORAL SPECTRUM Mənəvi Dəyərlər İnventarizasiyası hazırkı işçilərinizin və ən güclü namizədlərinizin mənəvi dəyərlərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir.
NƏ ÜÇÜN MORAL SPECTRUM?
İşçilərinizin standartlara riayət etməsinin təşkilatınızın sektordakı imicinə və nüfuzuna təsir etdiyi indiki zamanda, doğru işə doğru insan ilə birlikdə indi və gələcəkdə yarana biləcək riskləri Moral Spectrum ilə müəyyən etmək və qarşısını almaq mümkündür.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NƏ ÜÇÜN MORAL SPECTRUM?
Tipik şəxsiyyət və dürüstlük testləri testlərindən fərqli olaraq, işçilərin davranışlarına dair inancları, davranış dərəcələri, rasionalizasiyalar və qavrayışları haqqında fikirlərini öyrənərək işçiləriniz haqqında daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz. Nəticədə, mümkün risklərin qarşısını ala və məhsuldarlığınızı artıra bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
80
SUAL
25
DƏQİQƏ
6
FƏRQLİ ÖLÇMƏ ÜSULU

MOBBİNQ DAVRANIŞLARI

Mobbinq davranışların ölçüsü işçinin həmkarlarına zərər vermək davranışları ilə əlaqədardır.

OĞURLUQ DAVRANIŞLARI

Oğurluq, mənimsəmə, rüşvət alma və ya təklif etmə və şirkətin əmlakındakı əşyalardan icazəsiz istifadə kimi işçilərin davranışları oğurluq davranışlarına aiddir.

İMTİNA DAVRANIŞLARI

İmtina davranışlarının ölçüsü işçinin işlə və şirkətlə əlaqəsinin itməsi nəticəsində sərgilədiyi davranışları ilə əlaqədardır.

TƏXRİBAT DAVRANIŞLARI

Təxribat davranışları işçinin bağlı olduğu şirkətə və ya həmkarlarına qarşı təxribat davranışlarından bəhs edir.

DÜRÜSTLÜK DAVRANIŞLARI

Dürüstlük davranışları işçinin əlaqəli olduğu şirkətə və ya həmkarlarına qarşı dürüstlüyü ilə ölçülür.

EKSTREMAL AMBİSİYA DAVRANIŞLARI

Ambisiya və ya iddialılıq göstəricisi işçinin öz uğuru üçün sonsuz istək və arzularını ehtiva edən və digər insanın emosional vəziyyətinə məhəl qoymayan davranışları əhatə edir.