Please enable JS

IQ DIMENSIONS

Koqnitiv Qabiliyyət Analizi

IQ DIMENSIONS NƏDİR?

IQ DIMENSIONS ilə namizəd və işçilərinizin konsentrasiya, şifahi düşünmə, ədədi əsaslandırma, mücərrəd düşünmə, fəza zəkası, tənqidi düşünmə, intuitiv zəka kimi fərdi qabiliyyət və meylləri ölçən suallar vasitəsilə problem həll etmə və məntiqi düşünmə qabiliyyətlərini təhlil edə bilərsiniz.
IQ DIMENSIONS
Hal-hazırda I/O (Sənaye-Təşkilat) psixoloqları koqnitiv bacarıqların iş performansının güclü bir proqnozlaşdırıcısı olduğu fikri ilə razıdırlar.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NƏ ÜÇÜN IQ DIMENSIONS?
IQ DIMENSION Koqnitiv Qabiliyyət Analizində yüksək bal qazanmış namizədlərin oriyentasiya müdətlərini daha tez bitirmə, sürətlə dəyişən dünyanın şərtlərinə daha tez uyğunlaşma ehtimalları daha yüksəkdir. Koqnitiv Qabiliyyət öyrənmə və problemlərin həlli sahələrindəki potensialı proqnozlaşdırdığı üçün namizədlərinizin gələcək iş performansı və vəzifəyə uyğunluğu barəsində əhəmiyyətli məlumatlar təqdim edir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NƏ ÜÇÜN IQ DIMENSIONS?
Keçmiş iş təcrübələrindən yeni məlumatlar əldə etmək insanların idrak qabiliyyəti ilə birbaşa mütənasibdir. Namizədlərinizin iş bilikləri üzərində nəzarəti performansa birbaşa təsir edir. IQ DIMENSİON-dakı "düşünmə miqyası" insanların problem həll etmə qabiliyyətləri ilə birbaşa bağlıdır. Bu metoddan istifadə edərək, problem həll etmə qabiliyyətli namizədləri müəyyən edə, yüksək koqnitiv qabiliyyətə sahib ola və kritik şəraitdə uğurla qərar verə bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

KONSENTRASİYA

Daxili və xarici təsirləri nəzərə almadan diqqəti bir işə yönəltmək qabiliyyətini ehtiva edir.

FƏZA MÜHAKİMƏSİ

Bu, obyektləri və fiqurları beyində təsəvvür etmə və onları öz məkanlarına yerləşdirmək qabiliyyətidir.

MÜCƏRRƏD MÜHAKİMƏ

Konseptal düşünmə olaraq da bilinən mücərrəd düşünmə testləri verbal məzmun daşımır, fiqur və vizual effektlərdən ibarət suallardan təşkil olunmuşdur.

KRİTİK DÜŞÜNMƏ

Problem həll etmə, sorğulama və araşdırma kimi fəaliyyətləri özündə birləşdirən ümumi prosedura malikdir.

VERBAL DÜŞÜNMƏ

İnsanların məlumatı şifahi və ya yazılı şəkildə işlətmə formasını və qarşı tərəfə ötürmə qabiliyyətini əhatə edir.

SÖZ İLƏ ÜNSİYYƏT QURMA

İnsanların istifadə etdiyi dil, sözlərin mənası, sözlər arasında əlaqələr qurma, obyektləri kateqoriyalara ayırma və eşitdikləri və ya oxuduqları sözlərlə məntiqi əlaqələr qurma qabiliyyətini ifadə edir.

ƏDƏDİ TƏXMİN

Ədədi təxmin təqdim edilən rəqəm əsaslı sualların cavablarını tez təxmin etmək, ədədlər arasındakı əlaqələri görmək və onlara mümkün qədər tez və dəqiq cavab vermək qabiliyyətini əhatə edir.

ƏDƏDİ HESABLAMA

Ədədi hesablama ölçüsü toplama, çıxma, vurma və bölmə kimi riyaziyyatın əsas prinsiplərindən istifadə etmə qabiliyyətini ölçür.

ƏDƏDİ MÜHAKİMƏ

Ədədi mühakimə ölçüsü ədədlərdən məntiqli və rasional istifadə etmə qabiliyyətini ölçür.