Please enable JS

DƏYƏRLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİ

HR METRICS

DƏYƏRLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİ

Qiymətləndirmələrin dəqiq olması məqsədilə, namizədlərinizi və işçilərinizi eskpert və psixoloq heyətimizin müşayiəti ilə "hədəfinizə uyğun" formada qiymətləndirərək ətraflı hesabat hazırlayırıq. Bütün qiymətləndirmə layihələrimizin yaradılması və idarə edilməsi yüksək ixtisaslı peşəkar psixoloqlar tərəfindən həyata keçirilir.

Qiymətləndirmə mərkəzimizin işləri və sizin üçün özəl olaraq tətbiq ediləcək həllərimiz haqqında məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

KOMPONENTLƏR

KOMPETENSİYA ƏSASLI MÜSAHİBƏ

EMOSİONAL ZƏKA ANALİZİ

HƏYAT DƏYƏRLƏRİ ANALİZİ

CASE STUDY

TEST VƏ İNVENTARİZASİYA TƏTBİQLƏRİ

GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR

REAL-VAXTLI ROL ƏSASLI SİMULYASİYALAR