Please enable JS

PSİXOLOJİ PERFORMANS
DƏYƏRLƏNDİRMƏ

RƏQƏMSAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ

PSİXOLOJİ PERFORMANS DƏYƏRLƏNDİRMƏ NƏDİR?

Psixoloji Performans Dəyərləndirmə Testi, işçilərinizin dəyişkənlik, qeyri-müəyyənlik və mürəkkəblik adlandırılan VUCA dünyasında düşüncələrini və davranışlarını vurğulayaraq, insanların psixoloji sağlamlıq baxımından işə nə dərəcədə meylli olmalarının qiymətləndirən ətraflı hesabat təqdim edir.
NƏ ÜÇÜN PSİXOLOJİ PERFORMANS DƏYƏRLƏNDİRMƏ?
Psixoloji Performans Dəyərləndirmə Testi, bugünkü iş həyatında yüksək performans əldə etməyiniz, bu performans keyfiyyətini saxlamağınız, böhran dövründə ətrafdakılara müsbət təsir göstərən dəstəkləyici işçilərinizi müəyyən etməyiniz və stress altında işləyən işçilərə psixoloji dəstək verməyiniz üçün bir kontekst təqdim edir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
120
SUAL
30
DƏQİQƏ
7
FƏRQLİ ÖLÇMƏ ÜSULU

PSİXOLOJİ PERFORMANS DƏYƏRLƏNDİRMƏ

DEPRESSİYA TENDENSİYASI

İşçinin əhval-ruhiyyəsindəki dəyişikliklər, idarəetmə qabiliyyəti, mənfi emosiyalar və streslə mübarizə strategiyaları ilə məşğul olur.

HİSSLƏRİ GİZLƏMƏ

İş həyatında işçinin duyğularını məhdudlaşdırmasını, arzu olunan və gözlənilən vəziyyətə uyğun hərəkət etməsini və ya duyğularını gizlətməsini əks etdirir.

KOMANDA İLƏ ƏLAQƏ YARATMA

İşçinin sosial münasibətlərinə əsaslanan bütövlük, komanda işi, birlik, töhfə, dəstək və sosial münasibətlərin keyfiyyəti ilə bağlı perspektivi ilə məşğul olur.

İŞ-HƏYAT BALANSI

Artan iş yükü, uzun müddətli iş saatı, ev həyatında artan məsuliyyət və ya uşaq ilə əlaqədar vəziyyətlərin yaratdığı stresin dərəcəsindən bəhs edir.

MÜTƏŞƏKKİLLİK

Bir insanın stresli və dəyişkən vəziyyətlərdə müstəqil düşünmə və hərəkət edə bilmə qabiliyyətini göstərir.

İŞ YÜKÜ

İşçinin ona tapşırılan işlə ziddiyyət təşkil etməsi, işinin qeyri-müəyyənliyi, vəzifə və məsuliyyətlərinin potensialına uyğun olaraq az və ya çox olması kimi məslələri həll edir.

İŞÇİLƏRİN SADİQLİYİ & MƏNSUBLUĞU

İşçinin gördüyü iş və işlədiyi şirkət ilə bağlı vəziyyət dəyərləndirməsidir. Buraya Müstəqillik meyarı, inkişaf prosesi və onun göstəriciləri, yaratdığı təsir və mənsubluq dərəcəsi daxildir.