Please enable JS

HƏYAT DƏYƏRLƏRİ İNVENTARİZASİYASI

RƏQƏMSAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ

HƏYAT DƏYƏRLƏRİ İNVENTARİZASİYASI NƏDİR?

Dəyərlər, qəbul etdiyimiz qərarlara istiqamət verən və davranışımızın böyük bir hissəsinə təsir edən vacib şəxsi prinsiplərimiz və standartlarımızdır. Araşdırmalara görə, işçi qüvvəsinin itirilməsinin ən böyük səbəblərindən biri işçi-müəssisə & idarəetmə dəyərlərinin qarşıdurmasıdır. Həyat Dəyərləri İnventarizasiyası, namizədlərinizin və işçilərinizin qərar mexanizmlərinə təsir edən ən əhəmiyyətli amil - "dəyərləri" elmi bir metodla təhlil edir.
90
SUAL
15
DƏQİQƏ
30
FƏRQLİ DƏYƏR

KORPORATİV MƏDƏNİYYƏT VƏ DƏYƏRLƏR

Təşkilatın harmoniya və fərqlilik mədəniyyətini müşahidə edərək mübahisələrin qarşısını ala bilərsiniz.

FƏRDİ FƏALİYYƏT

İşçilərinizin fəaliyyətini artıra bilərsiniz.

KOMANDA ŞÜURU

Komandanızın dəyər sıralamasından xəbərdar olaraq komanda şüurunu formalaşdıra bilərsiniz.

İNKİŞAF PROQRAMLARI

İnkişaf proqramları tətbiq edə bilərsiniz.