Please enable JS

NeuroCS

NeuroCS TESTİ

neuroCS NƏDİR?

neuroCS; Sahə heyətinin diqqəti ilə namizədlərinizin və işçilərinizin diqqət və konsentrasiya, zehni çeviklik, yaradıcılıq, problem həll etmə və öyrənmə potensialı kimi fərqli bacarıq və meyllərini ölçür. Buna zehni düşüncə, problem həll etmə və qərar vermə testi deyilir. neuroCS ilə sahə personalınızın və ya namizədlərinizin koqnitiv güclü və zəif tərəflərini ətraflı hesabatla təhlil edə bilərsiniz.
NİYƏ neuroCS?
Şirkətlərin təkərlərinin əsasını təşkil edən mavi yaxalı kadrları niş sahə kimi müəyyən edərək sahə personalı üzərində dayanan neuroCS ilə sadələşdirilmiş və asan başa düşülən sistemdə işçilərinizə və ya namizədlərinizi qiymətləndirə bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NİYƏ neuroCS?
Namizədlərinizin problem həll etmə strategiyaları, strategiyaları dəyişdirmək bacarığı və zehni çeviklik sahələrini proqnozlaşdırmaq bacarıqları sayəsində vəzifə və öhdəliklərinə nə dərəcədə diqqət yetirdikləri və dəyişən şərtlərə nə dərəcədə uyğunlaşdıqları barədə vacib məlumatlar təqdim edir. Sınaq və səhv metodu ilə və ya alınan rəyə əsasən onların fəaliyyət qabiliyyətini və situasiya öyrənmə potensialını müşahidə edə bilərsiniz.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

NİYƏ neuroCS?
neuroCS sizə işçilərinizin iş mühitində qarşılaşa biləcəkləri vəziyyətlərə qarşı edə biləcəyi tədbirləri və iş yerlərinə əlavə edə biləcəkləri səmərəliliyi müəyyən etməyə imkan verəcək.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi
128
SUAL
20
DƏQİQƏ
5
FƏRQLİ ÖLÇMƏ ÜSULU

NeuroCS

Diqqət və Konsentrasiya

Diqqət və konsentrasiya ölçüsü; Bu, yerinə yetirməli olduğu situasiyalarda daxili və ya xarici stimulların təsirinə məruz qalmadan xüsusi tapşırıq üzərində cəmləşmə qabiliyyətini ehtiva edir.

Zehni Çeviklik

Zehni elastiklik ölçüsü; O, fərdin gözlənilməz vəziyyətdə dəyişən şərtlərə və iş tələblərinə uyğunlaşmaq, müxtəlif alternativləri həyata keçirmək və davranışını çevik şəkildə dəyişmək qabiliyyətini əhatə edir.

Yaradıcılıq

Yaradıcılıq ölçüsü; Buraya məhsuldar yanaşma ilə öz vəzifə və öhdəliklərinə yeni və qeyri-ənənəvi həllər təklif etmək bacarığı daxildir.

Problemin Həlli

Problemin həlli ölçüsü; Buraya problemin müəyyən edilməsi, problemin səbəbinin müəyyən edilməsi, həlli üçün alternativlərin müəyyən edilməsi və həll yolunun tətbiqi daxildir.

Öyrənmə Potensialı

Öyrənmə potensial ölçüsü; Buraya sınaq və səhv metodunun köməyi ilə öyrənmə bacarıqları və alınan müsbət/mənfi rəy daxildir.