Please enable JS

DNA (İnkişaf Ehtiyacı Analizi)

RƏQƏMSAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ

İNKİŞAF EHTİYACI ANALİZİ NƏDİR?

DNA (İnkişaf Ehtiyacı Analizi) HR Metrics ölçmə vasitələri ilə əldə edilən bütün məlumatları süni intellekt dəstəkli alqoritm ilə real vaxtda işləyərək korporativ mühitinizin komponentlərini təhlil etməyə imkan verir.

Türkiyədə ilk dəfə HR Metrics tərəfindən tətbiq edilən DNA hər hansı bir şöbəni qiymətləndirmək və ya təşkilatın mövcud vəziyyətini üç əsas başlıqda (təşkilati psixologiya, davranış bacarıqları, korporativ mədəniyyət və dəyərlər) araşdırmaq üçün istifadə olunur.
NƏ ÜÇÜN İNKİŞAF EHTİYACI ANALİZİ?
DNT ilə komandanızın bacarıq profilini müəyyənləşdirə bilə, dəyərləri təhlil edə və ya təşkilati psixologiya hesabatı ilə performansa mənfi təsir edən psixoloji maneələri araşdıraraq inkişaf proqramlarını planlaşdıra bilərsiniz.

DNA inkişaf layihələrinin gözlənilən təsirini proqramın sonunda ölçmək və əldə edilən nəticələri rəqəmlərlə analiz etmək üçün bir vasitədir.
Dijital Değerlendirme ve Aday Yönetim Merkezi

TƏŞKİLATİ PSİXOLOGİYA HESABATI

Performansa təsir edən ən böyük maneələrdən biri - psixoloji əngəlləri qrup təhlili vasitəsilə ölçməyə imkan verir. İntizam, hislərin gizlədilməsi, komanda ilə uyğunlaşma, işə sadiqlik və mənsubolma kimi ən çox maraqlı doğuran məsələlər üzrə korporativ və ya şöbə səviyyəsində hesabat hazırlamağa imkan verir.

DAVRANIŞ BACARIQLARI HESABATI

DISCOVERY Şəxsiyyət Analizi ilə əldə edilən məlumatları təhlil edərək, mükəmməl komanda hesabatı əldə etməyə imkan verir. Aktiv filtrləmə mexanizmi ilə asanlıqla təhlil ediləcək bölməni seçə və şirkətə hakim olan davranış bacarıqları xəritəsini saniyələr ərzində əldə edə bilərsiniz.

KORPORATİV MƏDƏNİYYƏT VƏ DƏYƏRLƏR HESABATI

Fərdlər və qurumlar həyatlarını müqəddəs hesab etdikləri dəyərlər çərçivəsində formalaşdırırlar. Korporativ mədəniyyət və dəyərlər hesabatı ilə mövcud işçilərinizin həyat dəyərlərinin cəmləndiyini yeri müəyyən edə bilərsiniz. Korporativ dəyərlərinizlə müqayisə edərək, lazımi vəziyyətlərdə inkişaf proqramlarını planlaşdıra bilərsiniz.