Please enable JS

EMPLOYEE FIRST SERTİFİKASI

HR METRICS

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Şirketlerin çalışanlarına verdikleri değeri sertifikalandırabilecekleri, geliştirmeye açık yönlerini tespit edebilecekleri ve mevcut çalışanlarını elde tutup yeni ve yetkin personelleri işletmelerine kazandırabilmelerini sağlayan yepyeni bir standart ve gereklilikler dizisi.

Employee First, aynı zamanda zorlu bir meydan okumadır.

Standardın Amacı

Kapsamda belirtilen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin fonksiyonlarını incelemek ve etkisini artıracak asgari göstergeleri belirlemektir.

Standart, şirketlerin kendi kuralları ve performans göstergeleri olduğunu kabul eder ve bu sistemlerin doğruluğunu, adilliğini ve çalışanlar üzerindeki etkisini kontrol etmeyi amaçlar.


Standardın Kapsamı

Standart, İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin sekiz unsurunu incelemektedir.

 • İnsan kaynakları strateji planlaması
 • İşe alım ve çıkış yönetimi
 • Eğitim ve geliştirme
 • Performans yönetimi
 • Ücretlendirme ve yan haklar
 • Özlük ve yerel kanunlara uyum
 • Oryantasyon yönetimi
 • Ayrımcılık ve zorla çalıştırma


Avantajlar

 • Yeni çalışanlar için şirketi daha cazip hale getirmek ve yetkin personel kazanımlarını artırmak.
 • Sektör içerisindeki çalışan transferinde tercih edilebilirliğin artması
 • Çalışan kaybının minimuma düşürülmesi
 • Çalışan memnuniyeti anketi sonucu çalışan memnuniyetinin etkin ölçümü
 • Etkin çalışan memnuniyeti anketleri ile demografik yapı gibi kriter ve özelliklere göre ayrıntılı raporlar
 • Marka değerinin ve imajının artırılması

DENETİM SÜRECİ VE METODU

DENETİM METODU
Employee First denetimleri 2 bölümden oluşur.
 • Denetim öncesinde çalışanlara online platform üzerinden uygulanacak Çalışan Memnuniyet Anketi.
 • 8 kapsamdan oluşan soru listesi ve birebir personel görüşmeleri yoluyla denetim. (Personel görüşmesi opsiyoneldir.)
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETLERİ
HR Metrics & DQS iş birliği
 • Sertifika almak isteyen firmaların en büyük motivasyonlarından biri olan “Çalışanlarımıza değer veriyoruz” sloganını sadece bir soru listesi ile kontrol etmenin yeterli olmayacağını düşünüyoruz.
 • Bu yüzden çalışanlara "Burada mutlu musun?" diye sormalıyız.
 • Bu bölüm bambaşka bir yetkinlik gerektiriyor. Bu yüzden bu bölümde HR Metrics'in, alanında uzman ekibinin tecrübesinden ve yetkinliğinden alınan destekle anketlerin etkinliği en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu anket sonuçları sayesinde organizasyondaki iyileştirme potansiyellerini ve zayıf noktaları tespit etme şansını da yakalıyoruz.
 • HR Metrics olarak bu proje için, İnsan Kaynakları uzmanları, örgüt psikologları ve IT ekibi ile değerli iş ortağımız olan DQS'e destek vermekteyiz.
DENETİM VE PERSONEL GÖRÜŞMELERİ
 • DQS, 35 yılı aşan yönetim sistemleri ve denetim tecrübesiyle Employee First 2. aşama denetimlerini gerçekleştiriyor.
 • Proje kapsamında çalışan DQS denetçi ve teknik uzman ekibi personel görüşmeleri ile desteklenecek 8 farklı kapsamda 200 soruluk bir soru listesi hazırladı.
 • Bu yöntemle organizasyonlar, kalite yönetim sistemlerinin getirdiği profesyonel yaklaşım ve denetim mantığı ile incelenebilecek.
SORU LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI VE TEKNİK KOMİTE
 • Soru listelerini daha güvenilir ve tüm sektörler tarafından kabul edilebilir hale getirmek için özel bir teknik komite oluşturuldu.
 • Bu teknik komitede alanından uzman insan kaynakları yöneticileri ve akademisyenler yer aldı.
 • Oluşturulan soru listeleri incelenmesi için teknik komiteye gönderildi ve her bir madde özelinde olumlu/olumsuz geri bildirimler toplandı.
 • Olumsuz geri bildirimler incelenip, soru listeleri ilgili yorumlar doğrultusunda güncellendi ve tüm teknik komitenin onayı ile son halini aldı.
TEKNİK KOMİTE
Solutions.ef_teknikkomite2
 • Ebru Veysel | Mercedes Benz Türk / İK İş Gücü Yönetimi Grup Müdürü
 • Cansın Duman | Ikaros & Partners / Kurucu Ortağı
 • Melda Çapan | Pimsa Automotive / Bölgesel İnsan Kaynakları Müdürü (U.K.)
 • Tuğçe Kaya Balaman | İnsan Kaynakları Meslek Derneği / Genel Sekreter
 • Nevin Aksoy | Aksan Kozmetik / İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Osman Kürşat Acar | Süleyman Demirel Üni. / İnsani Yönetim Bölüm Başkanı
 • Özgür Küllük | Doluca / İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
 • Doç. Dr. Pelin Vardarlıer | İstanbul Medipol Üni. / İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı
 • Süreyya Kardelen Yarli | Yarli & Koç / Avukat Uzlaştırmacı
 • Tude Bozüyük | TLS Lojistik / İnsan Kaynakları Müdürü
 • Alper Girgin | İnsan Kaynakları Müdürü
 • Sinan Gürüç | Gedik Piliç / Fabrika Müdürü
PUANLAMA VE SERTİFİKA SEVİYELERİ
Çalışan memnuniyet anketleri, denetim ve personel görüşmeleri sonrasında 100 üzerinden yapılacak bir puanlamayla firmalar 1 yıl süre ile aşağıdaki seviyelerde sertifikalandırılacak.
 • 70 – 84 : İdeal Seviye (Ideal Level)
 • 85 – 100 : Yüksek Seviye (High Level)
 • 85 – 100 (Personel Görüşmesi Dahil) : Mükemmel Seviye (Excellence Level)

Employee First sertifikasının maliyeti nedir?

Employee First sertifikasının maliyeti, temel olarak denetimin gerektirdiği çabaya bağlıdır. Ayrıca şirketin büyüklüğü, çalışan sayısı, denetim kapsamı, denetim ekibi ve süresi gibi faktörler de sertifikasyon sürecinin maliyetini belirlemektedir.

Denetimin süresini ve ilgili gereklilikleri gerçekçi bir şekilde ön görebilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Neden DQS?

 • Dünya çapında deneyimli denetçiler
 • Çok çeşitli sektörler ve uzmanlık alanlarında 35 yılı aşkın deneyim
 • Uluslararası kabul gören sertifikalar
 • Denetçilerimizden şirketinize değer katan içgörüler
 • Önde gelen uzmanların bilgi birikiminden faydalanarak iyileştirme ve potansiyeli keşfetme imkanı
 • DQS uzmanlarından kişisel, sorunsuz müşteri desteği - bölgesel, ulusal ve uluslararası
 • Gizli maliyetler olmadan esnek sözleşme dönemleriyle özgün teklifler

* Employee First, DQS & HR Metrics iş birliği kapsamında uygulanmaktadır.